Informacje na temat EveryProject

W trakcie realizacji

- Organizacja spotkań
- Mechanizm tworzenia notatek podczas spotkania

Angielska wersja systemu

Mimo że główna strona everyProject nie jest dostępna jeszcze w języku angielskim
System everyProject już jest dostępny w wersji angielskiej

Zmiana priorytetów na wersję angielską

Nastąpiła zmiana nazw priorytetów tematów i zadań na wersję angielską

Nowe nazwy priorytetów

 • Top
 • High
 • Medium
 • Low

Export treści zadania do pliku xls

W systemie EveryProject treść każdego zadania możesz zapisać do pliku xls.

w pliku zapisane są:

 • wszystkie paramtery zadania
 • wszystkie notatki zadania

Statusy tematów

W systemie EveryProject domyślne mamy statusy tematów:

 • nowy
 • w trakcie
 • zakończony
 • zawieszony

W EveryProject kierownik projektu sam może definiować własne statusy tematów
Możliwość ustawienia koloru każdego statusu


Statusy zadań

W systemie EveryProject domyślne mamy statusy zadań:

 • nowe
 • w trakcie
 • zawieszone
 • zakończone
 • anulowane

W EveryProject kierownik projektu sam może definiować własne statusy zadań
Możliwość ustawienia koloru każdego statusu


Forma aplikacji

W systemie EveryProject projekty, tematy, zadania przedstawione są w formie tabelarycznej

W opracowaniu

Mechanizm organizacji spotkań

 • Organizacja spotkań
 • Spotkania szybkie

Mechanizm przypominania

 • Mail z informaqcją o zbliżającej się dacie zakończenia zadania

Nowe funkcje

Możliwość zgłoszenia nowej funkcjonalności. Jeżeli potrzebuszej funkcjonalności której nie ma w EveryProject, zgłoś to do nas info@everyproject.pl