Co to jest EveryProject i do czego służy

Ogólne informacje o EveryProject

EveryProject to system do zarządzania projektami, tematami i zadaniami.
EveryProject to coś więceń niż tylko lista zadań do wykonania z przypisanymi datami i osobami. EveryProject to miejsce w którym prowadzimy cały projekt, to listy zadań, grupy zadań, wymianę korespondencji między osobami z zespołu projektowego, możliwość załączania plików, notatek. Wszelkie ustalenia, dyskusję prowadzone są w systemie, nie w mailach.
EveryProject to centralne repozytorium gdzie mamy dostępne wszelkie informacje na temat prowadzonego projektu. Więcej Korzyści używania EveryProject

Filozofia EveryProject to: Do pracy w projekcie nie używamy e-maili.

W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za wykonanie grupy zadań w projekcie wystarczy dodać jej odpowiedzie uprawnienia do systemu.
W systemie EveryProject są trzy poziomy: projekty, tematy, zadania. Projekty dzielą się na tematy, a Tematy na Zadania

Do każdego poziomu (Projekt, Temat, Zadanie) zostaje przydzielona osoba odpowiedzialna za wykonanie tej części.
Kierownik projektu przypisany jest do projektu i ma pełne prawa
Kierownik projektu zakłada tematy i przydziela do nich osoby odpowiedzialne za wykonanie tematów.
Kierownik projektu lub właścicel tematu zakładają zadania w tematach i przydzielają do nich właścicieli.

System uprawnień pozwala nadać uprawnienia użytkownikowi do konkretnego projektu, tematu lub zadania z odpowiednimi uprawnieniami.
Użytkownik widzi tylko te tematy i zadania do których ma uprawnienia, uprawnienia w systemie


Przykład zastosowania EveryProjectOpis przykładu

Rejestracja w EveryProject

Firma A ma do wykonania projekt, rejestruje konto na EveryProject (Administrator systemu).

Dodanie nowego projektu i użytkowników

Administrator w EveryProject rejestruje nowy Projekt, przypisuje do niego Kierownika Projektu plus dodaje do systemu potencjalnych uzytkowników.

Dodanie tematów i zadań, przypisanie osób odpowiedzialnych

Kierownik Projektu w projekcie zakłada Tematy i zadania, przypisuje do nich osoby odpowiedzialne za wykonanie.
W tym przypadku osobą odpowiedzilną za wykonanie danego tematu jest osoba z firmy B.
Właściciel tematu ma prawa dodawania nowych zadań w obrębie swojego Tematu i przydzielania im osoby odpowiedzialnej.
Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania jest z firmy B.

W firmie C jest komentator tematu i zadania tz. Komentator ma możliwość dodawania komentarzy do wszystkich zadań w danym temacie.
Jeżeli komentator zostanie przypisany na poziomie zadania, wtedy widzi tylko przypisane mu zadanie i w nim może dodawać komentarze.

W firmie A jest obserwator całego projektu, w tym przypadku jest to prezes firmy. Prezes firmy ma dostęp do wszystkich tematów i wszystkich zadań w projekcie, bez możliwości dodawania komentarzy. Może monitorować sytuację i postępy w projekcie.

W ramach konta EveryProject Administrator systemu z firmy A może stworzyć wiele projektów do których może przypisać wielu użytkowników z wielu firm