Informacje o systemie

Bezpieczeństwo

Każdy użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło, którym może zalogować się do systemu. Reguły skomplikowania haseł jeszcze bardziej zwiększają poziom bezpieczeństwa aplikacji.

Dostęp do rozwiązania odbywa się przy zastosowaniu certyfikatu SSL. Certyfikat SSL, szyfrując komunikację pomiędzy przeglądarką internetową klienta a usługą EveryProject, zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych. Każdy użytkownik usługi EveryProject może samodzielnie zweryfikować, czy połaczenie odbywa się w trybie zabezpieczonym, dzięki pojawiającej się w pasku przeglądarki kłódce

Sewery EveryProject są utrzymywane w profesjonalnym centrum hostingowym.


Oprogramowanie jako usługa SaaS

System EveryProject dostępny jest w modelu SaaS (Software as a Service). Oznacza to zdalny dostęp do oprogramowania, które jest uruchomione na serwerach zewnętrznych. Bardzo często są to serwery producenta oprogramowania. Eliminuje to konieczność posiadania przez klienta odpowiedniego serwera. Bardzo ważną zaletą takiego sposobu udostępnienia platformy jest to, że obowiązki zarządzania, aktualizacji, zapewnienia dostępności zostają przerzucone na firmę, która wykorzystuje ten model dystrybucji rozwiązania.

Zalety modelu SaaS

  • Bardzo duża szybkość uruchomienia rozwiązania
  • Przewidywalność kosztów ponoszonych przez firmę
  • Brak kosztów związanych z utrzymaniem własnego serwera
  • Niskie koszty użytkowania rozwiązania (abonament)
  • Brak wydatków związanych z aktualizacją rozwiązania
  • Ciągły dostęp do najnowszych wersji oprogramowania
  • Bardzo wysoki wskaźnik dostępności rozwiązania