Pierwsze kroki w EveryProject

1. Rejestracja

Administratorem systemu jest użytkownik który zarejestrował konto w EveryProject
na podanego maila otrzyma hało do pierwszego logowania się do systemu


2. Dodanie użytkowników do systemu

Administrator systemu dodaje użytkowników do systemu
Uzytkownicy będą potem dodawani do odpowiednich projektów

 • Ekran pulpitu, Zarządzanie->Użytkownicy

 • 3. Pierwszy projekt

  Zakładamy pierwszy projekt

  Ekran pulpitu, Zarządzanie->Projekty, Nowy projekt
  Podczas dodawania nowego projektu trzeba wybrać kierownika projektu
  Kierownik projektu ma pełne prawa w projekcie, to on dodaje użytkowników do projektu i nadaje im uprawnienia


  4. Użytkownicy projektu, statusy w projekcie

  Na ekranie pulpitu, klikając na nazwę projektu wchodzimy w nowo założony projekt
  Klikając w "Zarządzanie projektem" wchodzimy w konfigurację projektu
  Możemy tam dodać użytkowników projektu i nadać im uprawnienia w projekcie

  Możemy też zdefiniować statusy tematów i zadań
  Na liście statusów są dostępnę domyślne statusy tematów i zadań których nie można usunąć

  Własnych statusów projektów nie można definiować


  5. Pierwszy temat w projekcie

  Jeżeli już jesteśmy w projekcie można dodać tematy. Temat to taki zbiór zadań.
  Aby dodać nowy temat klikamy po lewej stronie "+ Temat"
  Uzupełniamy dane nowego tematu, wybieramy właściciela tematu (osoba która jest odpowiedzialna za temat)

  Do każdego projektu możemy dodać wiele tematów.

  Do każdego tematu możemy dodać inne osoby które będą mogły obserwować temat,
  będą mogły dodawać notatki w zadaniach.

  Edycja danych tematu i konfiguracja uprawnień do tematu jest dostępna na poziomie tematu, należy wejść w dany temat.


  6. Pierwsze zadanie

  Do każdego tematu (dodaliśmy temat w pkt. 5) można dodać wiele zadań
  Aby dodać nowe zadanie należy wejść w wybrany temat (klikająć na jego nazwie)
  dodajemy nowe zadanie klikając na "+" (znak plusa z lewej strony), wypełniamy dane nnowego zadania
  Wybieramy właściciela zadania (osoba która jest odpowiedzialna za zadanie)

  Edycja danych zadania i konfiguracja uprawnień dostępu do zadania jest dostępna na poziomie zadania, należy wejść w zadanie.


  7. Pierwsza notatka w zadaniu

  Do każdego zadania możemy dodawać notatki, pliki, itd.
  Aby dodać nową notatkę należy wejść w wybrane zadanie (klikająć w nazwę zadania)
  Dodajemy nową notatkę klikając w "+ Notatka"
  Wpisujemy treść notatki, możemy załączyć pliki, z listy poniżej możemy wybrać osoby które chcemy powiadomić o maszej notatce.
  Wybrana osoba dostanie e-maila z naszą notatką.

  Aby dana osoba była dostepna na liście do powiadomienia o nowej notatce musi mieć nadane prawa dostępu do zadania lub tematu.