Polityka Prywatności portalu EveryProject

Dostęp do danych

Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisu EveryProject mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy portalu EveryProject.pl Zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

Wykorzystanie danych

Portal EveryProject nie przekazuje danych personalnych i jakichkolwiek innych danych uzyskanych od użytkowników serwisu EveryProject stronom trzecim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. Dane mogą zostać ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa. Partnerzy EveryProject lub reklamodawcy mogą uzyskiwać ogólne dane na temat użytkowników (np. procentowy podział z podziałem na województwo).

Ochrona danych

Serwery internetowe, na którym przechowywane są dane, są chronione wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Musisz jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec. Chronimy Twoje dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Uprawnienia użytkowników

EveryProject umożliwia stały dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach. W każdej chwili możesz zmienić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwerów.

Obowiązki użytkownika

Z naszej strony staramy się zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych.
Oczekujemy jednak Twojej pomocy. Pamiętaj, aby przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim.
Jeśli dzielisz swój komputer z innymi osobami (np. w biurze), nie zapominaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu EveryProject.
W ten sposób nikt inny nie uzyska dostępu do Twoich danych.


Można się z nami skontaktować pod adresem:
info@everyproject.pl