Regulamin portalu EveryProject

Użytkownikami EveryProject mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).

Zabronione są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. EveryProject zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla EveryProject.

EveryProject zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

EveryProject zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla EveryProject

Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.