Role użytkowników w EveryProject

Administrator systemu

Administrator systemu, użytkownik który zarejestrował konto w EveryProject

 • dodaje użytkowników do systemu
 • zakłada projekty
 • przypisuje kierownika do projektu
 • zmiana statusu projektu

 • Kierownik projektu

  Rola kierownika projektu

 • dodaje użytkowników do swojego projektu
 • dodaje tematy do projektu (wybiera właściciela tematu)
 • dodaje zadania do tematu (wybiera właściciela zadania)

 • Członek projektu

  Użytkownik który ma przypisaną rolę członka projektu w danym projekcie domyślnie nie ma dostępu do tematów i zadań.

  Taki użytkownik może zostać właścicielem tematu lub właścicielem zadania
  Jeżeli zostanie właścicelem tematu, będzie miał dostęp do tego tematu, będzie miał możliwość

 • dodawania nowych zadań
 • przypisania właściciela do zadania

 • Obserwator

  Rola Obserwatora ma prawa tylko do odczytu. Rolę obserwatora można przypisać na każdym poziomie

 • poziomie projektu (dostęp do wszystkich tematów i zadań w projekcie)
 • poziomie tematu (dostęp do wszystkich zadań w danym temacie)
 • poziomie zadania (dostęp do wybranego zadania)

 • Komentator

  Rola Komentatora ma prawo dodawania notatek do zadań. Rolę Komentatora można przypisać na każdym poziomie

 • poziomie projektu (dostęp do wszystkich tematów i zadań w projekcie z możliwością dodawania notatek do zadań)
 • poziomie tematu (dostęp do wszystkich zadań w danym temacie z możliwością dodawania notatek do zadań)
 • poziomie zadania (dostęp do wybranego zadania z możliwością dodawania notatek do zadania)

 • Właściciel Tematu

  Właściciel Tematu ma prawa

 • dodawania nowych zadań w danym temacie
 • przypisania właścicieli do zadań
 • definicja czasu trwania zadania
 • dodawania notatek do zadań

 • Właściciel Zadania

  Właściciel Zadania ma prawa

 • dodawania notatek do zadania