Uprawnienia użytkowników w EveryProject

Administrator systemu

Podstawowe czynności i uprawnienia Administratora systemu

 • dodaje użytkowników do systemu
 • zakłada projekty
 • przypisuje kierownika do projektu

 • Administrator może pełnić tez np. kierownika projektu lub każdą inną w EveryProject.
  W "Moje projekty" administrator widzi tylko te projekty do których został przypisany, mimo że jest administratorem całego systemu, jeżeli nie został przydzielony do danego projektu nie widzi go i nie może wejść w dany projekt.
  Administrator sam siebie nie może dodać do projektu. Członków projektów dodaje tylko Kierownik projektu.


  Kierownik projektu

  Podstawowe czynności i uprawnienia kierownika projektu

 • dodaje użytkowników do swojego projektu
 • dodaje tematy do projektu (wybiera właściciela tematu)
 • dodaje zadania do tematu (wybiera właściciela zadania)
 • Kierownik w obrębie swojego projektu ma pełne uprawnienia, nie może tylko zmienić statusu swojego projektu.
  W projekcie tylko kierownik może dodawać nowe tematy. Kierownik ma dostęp do wszystkich zadań bez względu na to kto je założył i kto jest ich właścicielem.
  Może ustawiać i zmieniać wszystkie parametry na tematach i zadaniach.


  Członek projektu

  Użytkownik który ma przypisaną rolę członka projektu, w danym projekcie domyślnie nie ma dostępu do tematów i zadań.

  Może zostać właścicielem tematu lub właścicielem zadania

  Więcej informacji na temat uprawnień właściciela tematu i zadania w odpowiednich sekcjach


  Obserwator

  Rola Obserwatora ma prawa tylko do odczytu. Rolę obserwatora można przypisać na każdym poziomie

 • poziomie projektu (dostęp do wszystkich tematów i zadań w projekcie)
 • poziomie tematu (dostęp do wszystkich zadań w danym temacie)
 • poziomie zadania (dostęp do wybranego zadania)
 • Jeżeli obserwator na dostęp tylko do jednego zadania w projekcie który ma wiele tematów a każdy temat ma wiele zadań, taki obserwator na liście tematów będzie widział temat w którym jest jego zadanie,
  po wejściu do tematu będzie widział tylko swoje zadanie.

  Jeżeli obserwtor jest przypisany na poziomie tematu, będzie widział wszystkie zadania w danym temacie, bez względu na to kto jest ich właścicielem.


  Komentator

  Rola Komentatora odnośnie dostępu do tematów i zadań jest taka sama jak obserwatora plus ma możliwość dodawania komentarzy do zadań, bezwzględu na to kto jest właścicielem zadania.


  Właściciel Tematu

  Właściciel Tematu ma prawa

 • dodawania nowych zadań w danym temacie
 • przypisania właścicieli do zadań
 • definicja wszystkich parametrów zadania
 • dodawania notatek do zadań

 • Właściciel Zadania

  Właściciel Zadania ma prawa

 • dodawania notatek do zadania
 • zmiana statusu zadania
 • zmiana procentu wykonania zadania
 • zmiana priorytetu zadania